Service Advieskaart (SAK)

Met een SAK koop je 5 uur ondersteuning. Deze SAK is handig ingeval er sprake is van korte vraagstellingen, waarbij in eerste instantie de benodigde tijdsinzet van de adviseur niet goed is in te schatten of te kort is om telkenmale een afzonderlijke overeenkomst af te sluiten. Een SAK geeft je recht op ondersteuning gedurende vijf klokuren over door jou aan te dragen vraagstellingen die naar beoordeling van de Meesterklas liggen binnen het competentiebereik van haar adviseur(s).


Meer weten bel 06 27 04 16 00 of mail naar info@demeesterklas.nl

de Meesterklas 2019 | Info@deMeesterklas.nl | kvk 24363862