Cursusaanbod

Onderstaande onderwerpen zijn voorbeelden die we regelmatig als cursus behandelen. Het zijn basis onderwerpen:

 • De (G) MR/OR en de regels van het spel
  WMS, CAO, WOR, statuut, (huishoudelijk) regle
  ment en alle planverplichtingen komen aanbod. Tevens praten we over de criteria waaraan een advies- of instemmingsaanvraag moet voldoen. In deze module wordt u snel wegwijs gemaakt in de kaders waarbinnen u als (G)MR/OR functioneert.
 • Zonder doel kun je niet verdwalen (Het VMS-model)
  Als je niet weet waar u heen gaat, dan is het moelijk om de weg te vinden. In deze module leert u als (G)MR/OR een eigen Visie, Missie en Strategie te ontwikkelen.
 • Wat ben je aan het doen (Het werkplan)
  In deze module leert u in overleg met de bestuurder een jaarplan op te stellen. U wordt dan niet langer verrast door de waan van de dag. Een goed werkplan is tevens de basis voor een goede (G)MR/OR begroting
 • Relaties moet u onderhouden
  In deze module leert de relatie met het bestuur en de ochterban te optimaliseren
 • Wat gebeurt er met onze centen (basis)
  Begroting, tussentijdse rapportage en jaarrekening. Hoe moet je lezen, hoe kun je ze lezen. Wat zijn de rechten en plichten van een (G)MR/OR.
 • Samenwerking leidt tot succes ((G)MR/OR als een ingespeeld team)
  In deze training worden niet alleen de vier basismodules behandeld, maar wordt ook gekeken naar uw sterke en zwakke kanten als team. Maak van elkaars kwaliteiten gebruik. Vijf aangesloten dagdelen met overnachting. We spelen hierbij zoveel mogelijk in op uw specifieke situatie.

Verdiepingsmodules

Maatwerkcursussen

Terug naar de huiswerkvrije (G)MR/OR
de Meesterklas 2019 | Info@deMeesterklas.nl | kvk 24363862