Biografie

 • pedagogische academie
 • actief met medezeggenschap als student
 • ruime onderwijservaring:
 • voor de klas, staf en leidinggevend
 • lid van de lerarenraad
 • voorzitter gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
 • bestuurslid schoolbegeleidingsdienst
 • hbo personeelsmanagement
 • personeelsmanager arbo en opleidingen
 • hoofd personeel en organisatie
 • vice-voorzitter bestuur speciaal onderwijs
 • zelfstandig ondernemer
 • secretaris en voorzitter van verschilldende medezeggenschapsraden
 • ambtelijk secretaris medezeggenschapsraad
 • Belbin masterklas bij Rob Groen
 • bestuurslid openbaar primair onderwijs Dordrecht
 • bestuurslid beroepsvereniging voor medezeggenschapsprofessionals BVMP
 • Partner bij OASE & Partners
 • Associate bij Lumax Producties
 • sociaalliberaal democraat in hart en nieren

Hans Bloemen

Enthousiast, betrokken, vasthoudend en soms een beetje eigenwijs. Op deze manier is Hans Bloemen te typeren.
Hij startte zijn loopbaan in het voortgezet onderwijs als leerkracht en stafdocent. Na vier jaar leidinggegeven te hebben aan een project ter bestrijding van onderwijsachterstanden stapte hij over naar de profit sector.
Als hoofd personeel en organisatie en als manager arbo en opleidingen ontwikkelde hij een brede kijk op organisaties.
Regelmatig maakte en maakt hij deel uit van besturen en is hij op een of andere manier maatschappelijk betrokken.
Zowel in de profit als non-profit maakte hij deel uit van het management team van zijn organisatie.
Binnen de medezeggenschap heeft hij alle mogelijke posities van bestuurder tot lid studentenraad vervuld.
Hans is gespecialiseerd in teamrolmanagement.
Sinds 1999 werkt hij als zelfstandig ondernemer. Wil je meer over hem weten, neem dan contact met hem op, hij vindt dat leuk.

de Meesterklas 2019 | Info@deMeesterklas.nl | kvk 24363862