Stichting de Meesterklas is 2004 opgericht door Bert Visser en Hein Midden.
De Meesterklas verzorgt cursussen en adviezen voor ondernemingsraden en medezeggenschapsraden in het onderwijs. Daarnaast is de Meesterklas gespecialisserd in teamvorming en samenwerking. Ze gaan daarbij uit van de teamrollen van Belbin.

de Meesterklas 2019 | Info@deMeesterklas.nl | kvk 24363862